Zarządzenia Dyrekcji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

W związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 653/XXXVI/05, na mocy której przekształcono dotychczasową szkołę ponadpodstawową- policealną MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim, w szkołę ponadgimnazjalną- policealną o nazwie Wojewódzka Szkoła Polcealna dla Młodzieży...