Instrukcja korzystania ze strony BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Strona podmiotowa (czyli prowadzona przez podmiot do tego zobowiązany przepisami prawa) Biuletynu Informacji Publicznej jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja treści związanych z obowiązkami wynikającymi z w/w Ustawy oraz z innych ustaw Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona główna portalu podmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Pasek informacyjny (u góry strony) zawierające (patrząc od lewej):
  • nazwa szkoły,
  • wyszukiwarkę treści w obrębie portalu,
  • przycisk kontakt, 
  • odsyłacz do głównej strony portalu (ikona BIP),
PONIŻEJ:
  • elementy sterowania wyglądem stron portalu (wybór wielkości czcionki, wybór innego języka - jeśli udostępniono; ikona umożliwiająca wysłanie treści do drukarki),

  1. Nazwa podmiotu zobowiązanego do prowadzenia portalu BIP.
  2. Informacja o przeglądanej aktualnie stronie portalu (np.: "Strona główna --> Organizacja i prawo wewnętrzne")
  3. Po lewej stronie ekranu: Menu użytkownika służące do wyboru strony portalu zgodnie z zakresem treści zamieszczonym na liście głównej menu. Menu ma formę rozwijanych list; po najechaniu kursorem na nazwę strony pojawia się lista podstron, a wyboru dokonuje się najeżdżając na nazwę podstrony i zatwierdzając wybór naciśnięciem lewego klawisza myszki.
  4. Stopka informacyjna zawierająca logo i nazwy podmiotów współpracujących oraz dane adresowe/kontaktowe.

Każda z wyświetlanych w centralnej części ekranu stron portalu ma formę planszy otoczonej ramką. Zawiera ona w górnej części nagłówek, a pod ramką datę opublikowania informacji (datę zmian dokonanych na stronie).  

 

W trakcie korzystania z portalu w każdej chwili można powrócić na główną stronę portalu klikając myszką w nazwę jednostki znajdująca się w lewym górnym rogu strony.

W razie nie znalezienia poszukiwanej informacji prosimy o kontakt bezpośredni z naszym podmiotem pod adresem wskazanym na stronie głównej naszego portalu BIP. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2019 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Pałkowska
Ilość wyświetleń: 65
14 maja 2019 13:17 (Kamila Pałkowska) - Zmiana treści zakładki.
14 maja 2019 13:17 (Kamila Pałkowska) - Zmiana treści zakładki.
14 maja 2019 12:36 (Kamila Pałkowska) - Zmiana treści zakładki.